Lidé vyplňují projektovou dokumentaci u stoluHlavní informace


Název projektu
:
Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců ZLKL a VINBRA

Datum zahájení realizace projektu:
15. 3. 2012

Datum ukončení (předpokládané)
15. 9. 2014


Stručný popis projektu

Projekt řeší problémy vznikající zaměstnancům ZLKL a VINBRA s péčí o závislou osobu při plnění pracovních povinností. Často se setkávají s vyloučením ze společnosti a se ztrátou kontaktu se zaměstnavatelem v době čerpání mateřské/rodičovské dovolené nebo jiné pauzy v zaměstnání, způsobené péčí o závislou osobu, či při jiných překážkách. Následně dochází k odcizení od své profese a ke ztrátě odborných i jazykových znalostí, které v období mimo zaměstnání nevyužívají k denní činnosti. Tento negativní dopad může následně způsobovat problémy v oblasti zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, což může mít vliv na růst nezaměstnanosti.

ZLKL bude ve spolupráci s partnery realizovat aktivity, které by měly tyto negativní dopady řešit a eliminovat. Vytvořit zaměstnancům kvalitní podmínky pro plnohodnotný pracovní i rodinný život současně. Hlavní aktivitou projektu je zavedení flexibilní formy práce, kterou je práce z domova, prostřednictvím využívání speciálního SW, který bude také využíván pro poskytování on-line školení AJ, který je velmi významný pro práci managementu, technických i administrativních profesí v obou firmách.

Cíle projektu
  1. Zavedení nové flexibilní formy práce - práce z domova pro zaměstnance a zaměstnankyně firem ZLKL a VINBRA.
  2. Hlídání dětí - zřízení služby hlídání dětí pro rodiče dětí z řad zaměstnanců a zaměstnankyň.
  3. Vytvoření nového pracovního místa pro potřeby služby hlídání dětí.
  4. On-line školení anglického jazyka - školení aktivní znalosti AJ pro zaměstnance a zaměstnankyně, kteří se vrací do práce po pauze z rodinných důvodů nebo jiných překážkách, které nedovolují činnost ve firmě.
  5. Vzdělávací kurzy o možnostech slaďování pracovního a rodinného života.
  6. Zpracování evaluace v ZLKL (stav slaďování firmy).
  7. Vydání sborníku o realizaci projektu a možnostech slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců a zaměstnankyň ve zpracovatelském průmyslu.
  8. Setkávání s veřejností za účelem prezentace výsledků a předávání zkušeností.